Sensomotorik - motorik & perception hos barn med autism

Sensomotorisk utveckling vid autism

Sensomotorik är begreppet som beskriver samspelet mellan senso, våra sinnen, och motorik, våra rörelser. Det delikata samspelet har en avgörande betydelse för vår utveckling, och den sensomotoriska utvecklingen sker vanligtvis spontant. Sensomotorisk träning handlar om att stimulera utvecklingen av motorik, perception och samspelet där emellan. Syftet är att skapa nya kopplingar i nervsystemet och automatisera de naturliga rörelsemönstren. En god sensomotorisk mognad skapar nya förutsättningar för både inlärning och upplevelse.

Hos barn med autism är den sensomotoriska utvecklingen ofta försenad, vilket skapar problem på flera nivåer och kraftigt försvårar för barnen att både lära sig och att faktiskt visa vad de kan och förstår. Fler borde få veta, att utvecklingen går att påverka.

 

 

Translate »