Autism Awareness 2 april

FN:s världsautismdag 2 april handlar inte om färgen blå. Vi är många som inte delar Autism Speaks tanke om vad Autism Awareness syftar till, många som inte ser autism som en anledning att vara ”blue”. Behöver du läsa mer för att förstå det, så googla gärna för att läsa om den omfattande kritiken mot organisationen bakom ”Light it up blue”-rörelsen. Autism berikar, vad som behöver öka är förståelsen! Awareness är bra, spridning är bra, det är bara synd att den spridning som fått störst genomslag är baserat på så sorgliga tankar.

”För att mäta hur framgångsrika våra samhällen är bör vi undersöka hur väl de med olika förmågor, bland annat personer med autism, är integrerade som fullvärdiga medlemmar.
Världsautismdagen handlar om mer än att generera förståelse, det är en uppmaning till handling. Jag uppmanar alla berörda parter att delta i att främja utvecklingen genom att stödja utbildningar, arbets- och sysselsättningsmöjligheter och andra åtgärder som bidrar till att förverkliga vår gemensamma vision om en mer inkluderande värld.”

Ban Ki-Moon, FN:s generalsekreterare