Numicon, visualisera och öka den visuospatiala förståelsen

Numicon är ett multisensoriskt undervisningsprogram med laborativt material, som tagits fram i Storbritannien och nyligen plockats in till Sverige av Specialpedagogiska. Det hade jag ingen aning om alls tidigare, hade aldrig hört talas om Numicon och det hade ingen på skolan här heller. Då jag visste att vi hade missat något med stumpan i IBT-matematiken, så föll det sig i alla fall att jag letade efter hjälp. Jag hade svårt att förklara vari svårigheten låg; hon kunde siffrorna tidigt, började räkna saker (och gjorde det bra) tidigt, matchade siffra/antal utan problem, och när vi började med plus/minus så funkade det också bra – om än efter lite tekniska svårigheter i början. Vi tyckte nog att vi var väldigt pedagogiska som jobbade med visuellt material (klossar, klossar i kombination med siffror, antalsvarianter i appform osv), visade ”arbetsgången” väldigt tydligt visuellt osv. I efterhand har jag insett att det hon såg och lärde sig, var inte systemet – utan sekvensen.
Hon har alltid haft lätt för att lära, även om det nog låter konstigt för många. Kruxet ligger inte där, utan i mer perceptuella svårigheter; hon ser inte alltid det vi ser och vill förmedla, och hon är så pass snabb att lära sig vissa saker att hon väldigt duktigt maskerar för det som inte landat hos henne. Precis så var det här.

Barn kan lära sig sekvensen av det vi visar snabbt, men att växla mellan plus och minus kan ändå innebära en svårighet om de inte riktigt uppmärksammade vari skillnaden låg – den spatiala skillnaden. Hjälper man dem att ställa om kanske det går ett tag, men sen blir det svårt igen vid övergången. Försöker man sedan ”gå vidare” mot lite mer automatiseringsträning, så blir det lätt så att man måste backa varje gång. Eftersom vissa bitar i den bas vi använder oss av, fungerar så pass bra (”grund för neurotypiker” kan man väl säga) så kan det vara svårt för oss i omgivningen att förstå varför nästa steg inte fungerade. Om ett barn räknar på fingrarna tex, kan det blir stökd då fingrarna ”tog slut”. Att automatisera och börja räkna på sex i ett tal liknande 6+5 det funkar kanske heller inte – och det väcker ju många frågor innan man har förstått den spatiala problematiken i detta… Har de vuxna i omgivningen inte tillräckligt med kunskap och förståelse, är det lätt att se detta som att barnet helt enkelt ”inte kopplar”. Jag tror nog att de flesta skulle se det som att kapaciteten inte riktigt räcker till. Den känslan det väcker hos mig är väldigt jobbig. Känslan av att själv veta att barn ofta kan så mycket mer. En stark frustration som ligger i att inte komma på hur jag ska hjälpa mina och andras barn att visa omgivningen just vad de förmår.

Så jag googlade. Det är ju det man gör, eller hur? Spatiala svårigheter behöver inte vara jättetydliga, det är viktigt att komma ihåg. Den spatiala delen av livet är stor och viktig, påverkar mer än vad vi kan tro. Det kan vara finstilt, men ändå finnas där. Kan barnet komplettera en halv ritning? (Extra tips: Pia Wallenkrans Träna dina sinnen! En hel del kopieringsmaterial för att träna olika perceptuella bitar!) Kan barnet förhålla sig till omgivningen? Använda prepositioner rätt? Vänder barnet bokstäver och siffror i läsning och/eller skrivning? Rita av korrekt? Till slut landade jag på Numicon och när jag läste det blev jag rätt frustrerad. Här fanns ju precis ett sånt material som jag behövde, varför hade ingen berättat om det..?? Varför..? Ingen kände till det.

I efterhand har jag talat med andra som använt sig av materialet. Det verkar användas en del, kanske framför allt inom särskolan, men användningsområdet är jättestort och utomlands används det i betydligt högre utsträckning. Vi visade det på hab, de tyckte det såg bra ut men sa inte så mycket eftersom det inte är deras ”grej” att förse skolan med material. Vi visade specialpedagogen på skolan, och hon blev väldigt imponerad. Kunde det köpas in? Nej, fanns inga pengar. Om/när det kunde skakas fram pengar, skulle de köpa ett ex… Stumpan behövde det här materialet dagligen! Så vi köpte ett ex själva. Först för att kunna träna hemma, men eftersom stumpan inte orkade så mycket efter skoldagens slut så skickade vi ganska snart halva uppsättningen till skolan så att stumpans assistent kunde använda sig av det. När lärarna i förskoleklassen såg materialet blev de också imponerade – ”vi har ju flera barn som skulle behöva det där materialet, hur mycket kostar det..?” Vi gav dem uppgiften, och såg dem slå undan tanken. Väldigt sorgligt, för de har verkligen rätt – många barn vore hjälpta av detta material!

Så. Lite kort då om Numicon. Materialet innefattar egentligen många olika delar, där man kan köpa utifrån behov. Den grunduppsättning som vi använder består av två plattor med 10×10 små ”pluppar” över ytan, två uppsättningar räkneblock (1-10 i olika färger), en påse med små plastcylindrar (funkar att fästa på plattorna, för att tex bygga mönster/räkna etc), en specialtallinje (siffror + bild på räkneblock), och en lärarhandledning fylld med tips i en noga framarbetad och validerad sekvens. Det medföljer också lite ”mönsterbyggar-tips”, och spelmaterial. En av de första övningarna, handlar om att arbeta med tallinjen. Att nå dithän att man just räknar ”lätt och ledigt” upp och ner längs tallinjen; till 10, till 20, så långt du vill. Räkna uppåt, räkna ned, och börja var som helst längs tallinjen för att räkna upp/ner.

Numicon erbjuder träning av en mängd olika färdigheter, och erbjuder stöd för både djup och ytlig känsel, hörsel och syn. Träningen byggs upp väldigt successivt, och det finns en tydlig och väl utarbetad arbetsgång att följa – utöver det kan man använda materialet på en mängd olika sätt. För oss känns Numicon som en bra variant. Eftersom materialet är just multisensoriskt (sifferkodat, olika storlek man kan se eller känna på, hål i blocken för alla antal som man tex kan ”knappa” igenom med en penna eller så – om man hellre är hjälpt av ljuden osv) tänker jag att det nog skulle kunna vara en god hjälp för väldigt många barn med just spatiala svårigheter. Den begränsning som materialet har, sitter nog hellre i vem som strukturerar träningen…