Höjdartips till lärare och assistenter

Ja, det här är verkligen ett jättetillfälle! Hade jag fått välja, så hade jag skickat halva skolan på en sån här konferens…! Det kommer vimla med kunskap, vara ett supertillfälle att knyta kontakter, och allt som berör barn med grav spåkstörning – i stort sett – är sånt som gynnar de allra flesta andra elever också. Så, ni som har barn med språkproblematik – pusha för den här konferensen på barnens skolor!

Jag har provat, men just detta tycktes det finnas små möjligheter till tyvärr. Vi får se, jag hoppas verkligen att någon ska kunna åka! Stumpans assistent vore toppen att få skicka.. 😉 och naturligtvis även hennes lärare.

http://www.spsm.se/sv/Om-webbplatsen/Nyhetsarkiv/n/Unikt-tillfalle-att-lara-sig-mer-om-grav-sprakstorning/#.VTDJcEAO9GY.facebook