Läs Bo Hejlskovs blogg!

Vaknar upp till en länk av Bo Hejlskov, och inser att jag hellre hade vaknat till annan läsning… Det är så sorgligt, så tungt, att se och höra den utbredda okunskapen skapa ännu sämre förutsättningar för de barn som redan tidigare har det svårast. Vi på andra sidan begär inte mycket, men i allt det här snacket om att skolan ska vara en verksamhet grundad på forskningsresultat måste jag undra – varför ska det inte gälla våra barn..? Och då talar jag inte bara om barn med NPF, utan om just den totala gruppen barn för vilka ”det sunda förnuftet” inte fungerar. Gruppen barn men VET att sunt förnuft inte fungerar för…! Varför tar man dessa totalt ogrundade beslut, beslut som inte har någon som helst förankring i forskning..? Beslut som skadar dem som kämpar mest? Svaret är nog så enkelt som Bo säger; Skolan slår i metodtaket, okunskapen är större än kraven på förbättring, så man väljer det sunda förnuftet – det som ”känns bra”. Det… som man redan innan vet absolut inte fungerar…

Läs, sprid, ta upp till diskussion med alla kommuner, alla skolor!
http://hejlskov.se/blog28.html