Intressant om språk

Sabina länkade återigen till en intressant artikel på sin FB, denna gången handlade det om språkutveckling. I artikeln diskuteras att ”research into some of the fundamental ways the brain accepts information and tags it could lead to new, more effective ways for people to learn”. Man har tittat på spegelneuronernas involvering vid språkförståelse. Man har ju tidigare sett att man genom att få se en aktion utföras skapar förståelse för denna på samma sätt som om vi utfört detta själv (precis vad spegelneuroner gör – de hjälper oss förstå hur det skulle vara om vi själva befann oss i samma situation). Logiskt inte sant? Spegelneuronerna hjälper hjärnan att skapa förståelse av vad den ser.

Intressant är också att man i den här artikeln har tittat på hur personers hjärnor reagerar om de får titta på en aktion som de redan tidigare har fått beskriven via text. Man ser då att uppfattningen av det man ser påverkas, vilket tolkas som att även skriva ord modifierar specelneuronerna i hjärnan för att skapa mening för oss.

”We have shown that after reading the sentences, people are impaired (a little bit) in perceiving the transfer in the videos, which means the reading modifies the same MNS used in action understanding.”

Man klurar då på om detta kan vara ett sätt att jobba för barn som behöver stärka sin språkförståelse; learning by doing. Genom att göra kan man förstärka förmågan att visualisera – något många barn har svårt med.

“If language comprehension is a simulation process that uses neural systems of action, then perhaps we can better teach kids how to understand what they read by getting them to literally simulate the actions,” he explained.

Detta är ganska precis vad språksystemsträningen gör för stumpan. Vi ”taggar”, hjälper henne att hela tiden kategorisera orden genom att via aktionen visualisera innebörden. Vi går via den motoriska aspekten, ”doing”, för att ge henne mer av den abstrakta meningen bakom orden. Det har gjort underverk, verkligen, för hennes språkförståelse. Vi skulle bara hinna med mer av det.. Mycket intressant ..!