Språklig anpassning av matematik

Ok, då ska jag göra ett litet försök – vi får se hur det går…

För barn med språkstörning, är det väldigt vanligt med mattsvårigheter. Faktiskt är det så, att nästan alla barn med grav språkstörning också har stora svårigheter med matematiken. Det finns en viss komorbiditet mellan språkstörning och dyskalkyli, likväl som mellan andra såna här diagnoser, men det behöver inte heller vara den typen av mattesvårighet som ligger till grund för problemet. Det kan absolut vara så enkelt som att den rent språkliga delen av matematiken sätter käppar i hjulet. Även om matematik på många vis är mer ”logisk”, så handlar matematik – framför allt idag – också väldigt mycket om instruktioner, om begrepp, om att kunna klara den praktiska tillämpningen av matematik som läsuppgifterna innebär, och om att kunna ”redogöra för” och ”förklara hur man tänker”. I alla delar av läroplanen är det ju numera så att den verbala delen, diskussionen, har en väldig tyngd. Hur blir det för ett barn med språkstörning tror ni..? Svårt, är en underdrift.

Stumpan har diagnoserna autism, ADHD, DCD, generell/grav språkstörning, och selektiv mutism. Har man minsta lilla koll på neuropsykiatri, så förstår man att det innebär att hon har en ganska komplex problematik. Vi har verkligen fått leta efter de rätta vägarna och hjälpa henne framåt, men ingen kan nog säga annat än att det hittills gått väldigt, väldigt bra. I dagsläget når hon målen i alla ämnen utom matten, där hon fortfarande har stora utmaningar. Redan i förskoleklass förstod vi att det skulle bli så, och införskaffade då Numicon åt henne för att hon skulle kunna använda sig av ett fungerande material i skolan. Jag har skrivit en del om det tidigare för er som är intresserade (bla här, och här). Det tog verkligen sin tid innan skolan hittade rätt i allt detta, insåg hur pass svårt Stumpan hade och insåg hur oerhört fiffigt det var med Numicon. Men när de gjorde det, så började det i alla fall röra på sig. Nu har hennes visuella arbetsminne blivit bättre också, men det är fortfarande oerhört svårt att få alla delarna i matten att stämma överens; att faktiskt läsa instruktionerna helt igenom innan hon börjar (impulsiviteten, ADHD:n), förstå vad instruktionen säger (läsförståelse, pragmatik, språkstörningen helt enkelt), kunna plocka ut det meningsbärande i uppgiften (autism, språkstörning), kunna strukturera arbetet (organisationsförmåga, exekutiva funktioner, samtliga diagnoser egentligen), kunna välja rätt begrepp (ordmobiliseringsförmåga, språkstörningen) och hitta rätt ord för att beskriva sekvenser hon har i sitt huvud osv.. Så det här lovet har jag till slut tagit mig för att sätta mig med detta. Tanken är att hitta det sätt att jobba i matematiken som vi talat om på mötena kring åtgärdsprogrammet.

Så här, såg den senaste mattläxan delvis ut;
image

Vad är problemet här? För Stumpan blir det ett problem alla ha alla uppgifter på samma papper, så vi delar alltid upp det. Meningarna är här också ganska korta och enkla, men utan bildstöd så räcker det ändå inte för att Stumpan ska komma ihåg det hon läser tillräckligt bra för att kunna använda sig av uppgifterna. Alltså, blir det i stil med tex detta (den ena m Stumpans lösning..);
image

En annan enkel variant skulle kunna se ut så här;
image

Här är det MED visst bildstöd men som ändå inte fungerar. Varför? Läser man meningarna noga så inser man hur mycket underförstått som finns med; ”Två glassar tillsammans kostar 10 kronor” – det skulle kunna innebära 5+5, 4+6, 3+7 osv. ”Mamma har bakat 10 bullar. Karin och Eva ska få dela på bullarna.” – hur många ungar VILL egentligen dela lika..? Även här kan svaren vara flera olika om det inte finns ett förtydligande. Vad sägs om att det istället ser ut tex så här:
image
image

Eller när arbetsminnet är ett problem, vilket det ofta är för ”våra” barn, och allt skiftande av uppmärksamhet innebär en svårighet;
image

Vad sägs om att det istället ser ut så här (upptill)..? Alla fakta på ett ställe, istället för att leta reda på uppgifterna i bilden vid sidan om. Det är underförstått att det är just den boken det handlar om, men står ingenstans dessutom.
image

En sån här uppgift kan tyckas vara väldigt enkel, men visuellt stöd som förtydligar extra gör det ändå lättare att processa textinformationen;
image

Är det sen så att barnet har ordmobiliseringsproblem, eller för den delen om det faktiskt finns besvär med begreppen, kan begreppsbilder vara en jättestor hjälp. Att faktiskt inte behöva leta, leta i huvudet efter orden man letar, utan faktiskt kunna frisätts den energin till att skapa ordning i uppgiften och genomföra uträkningen. Hur det ser ut just nu för oss kommer i nästa inlägg – fler bilder här lär krascha sidan..