UR Skola – LYSSNA!

Det här är en halvtimme som ni måste prioritera att lyssna till, ni måste..! Om det någonsin ska kunna bli en skola för alla, så är det sånt här som behövs – jag blir alldeles lycklig av att få ta del av detta.

UR Skolas sammanfattning visar först vad expertisen säger, vad alla egentligen borde veta om de inte trodde sig vara förmer än de som faktiskt har kunskapen.. Sen följer ett avsnitt som visar på det grundläggande problemet. Ett problem som man kan säga består av följande delar;
– den generella uppfattningen att det alltid finns mycket annat som går före våra barn. Barn med NPF kommer lågt ner på prioriteringen inom lärarkåren i stort – inom skolSverige!
– den enda lösningen de kan se är att lägga över ansvaret för att elever med NPF ska kunna ta del av undervisningen på ”experterna”. Man vill lägga över ansvaret på speciallärarna, utan att i grunden ändra orsaken till att problemen uppstår.. Elever som inte når målen, som mår dåligt, som stör lektionerna, de groteska mängderna möten och alla de svåra särlösningarna som bara släcker eldar, DET är vad som kostar pengar! I en skola för alla, skulle situationen se helt annorlunda ut – både för barn med NPF och för ”normalstörda” ungar. Med det vill jag INTE säga att det bara är elever med NPF-diagnoser som stör i skolorna, för det är det sannerligen inte. Nej, ALLA barn mår bra av upplägget!
– trots att det handlar om 10% (!!) av elevunderlaget, eller egentligen 16% eftersom lösningarna ofta även passar barn utan NPF med andra svårigheter (likväl som alla ”vanliga ungar”), så finns ingen tanke om att det måste till en förändring som faktiskt skulle innebära att skolan tar ansvar för att följa Skollagen. Istället rycker man på axlarna och ifrågasätter att styrning utifrån skulle vara svaret – man skyddar sin förlegade syn med näbbar och klor.
– kulturen är så STARK, och att uttrycka sig i stil med att ”vi kan inte ta ansvar för allt, vi behöver få undervisa” visar verkligen på hur fruktansvärt långt ifrån rätt kunskap, rätt fokus och rätt värdegrund man är idag.

Sen i nästa steg kommer lösningarna… Att höra rektorn i slutet prata om skolan, höra henne beskriva arbetet och utgångspunkten för arbetet, det är som ljuvlig musik. Flexibiliteten, teknikanvändningen, hjälpmedlen, anpassningen i grunden för att alla ska ha en chans att må bra och lära sig, DET är vad som måste till för att situationen ska förändras. DET är vad som skapar en skola för alla!

Ni MÅSTE bara lyssna..!
http://urskola.se/Produkter/192548-Skolministeriet-Behover-larare-kunna-mer-om-NPF