Home Archive by category "Autism i vardagen" (Page 12)

Category: Autism i vardagen

TEMA Sorg

En del av all litteratur jag gått igenom sedan insikten om diagnoserna föll över mig, har varit skönlitterär. Jag har läst en hel del av de vanligaste böckerna om upplevelser ur föräldraperspektiv, och jag har saknat en bok som jag verkligen kunnat identifiera mig med. Kanske jag till och med försöker mig på att skriva den någon ...

Läs mer

Tydliggörande pedagogik – schematwisten

Så, då har jag gått igenom första delen av vår tydliggörande pedagogik. Värt att säga mer, är kanske att vi inte alls ”jobbar aktivt” med detta varje dag nu. Barnen känner schemat! Stumpan går igenom sitt schema på skolan, vi går igenom om det är något särskilt. Lilleman har koll själv eller så berättar vi när nåt nytt ...

Läs mer

SCHEMA – ANPASSNING UTIFRÅN PERCEPTUELL PROFIL

Såsom jag skrivit tidigare märkte vi initialt inget behov av särskilt struktur när barnen var små. De har aldrig haft några särskilda rutiner, de var aldrig varit känsliga för förändringar. Sant var det, men grundstrukturen runt omkring barnen var ju också alltid trygg; barnen var hemma länge (stumpan började inte i förskola ...

Läs mer

TEMA – STÖD FRÅN OMGIVNINGEN

Jag tror att jag väljer att skriva om en ganska – för mig i alla fall – känslig fråga. Hur talar man med personer i omgivningen, dem som man egentligen skulle vilja att det fungerade med, om allt som man behöver tala om..? Vi bor i en liten by, verkligen avsides om man jämför med de flesta andra jag talar med om sånt här. I ...

Läs mer

STRESS – det man var lyckligt ovetande om

Jag är med barnen nere vid ån, vet inte hur jag kommit dit och jag är rädd för strömmen är strid. Lönlöst försöker jag hålla full koll på alla barnen, men jag känner paniken stiga för jag vet hur omöjligt det är. Jag har lagt lillan på stranden för att vara fri att grabba tag i de äldre om de kommer för nära vattnet, men ...

Läs mer
Translate »