Home Archive by category "Diagnoser och diskussioner" (Page 4)

Category: Diagnoser och diskussioner

DCD vid autism

Alla är överens om att motoriska svårigheter är vanliga vid autism. Så vanliga att man hellre blir förvånad de gånger de INTE finns. Vad innebär detta..? Allas vår Svenny Kopp har studerat förekomst och betydelse för motorisk koordinationsproblematik hos flickor med autism (även hos flickor med ADHD), och i den studien kunde man ...

Läs mer

Synestesi!

Om man nu säger att bebisar är synesteter, att de upplever alla sinnesintryck ”i klump” eftersom de inte lärt sig att sortera ut vad som är vad än – då bör synestesi vara en sorts ”omogenhet” i hjärnan. En utvecklingsfas kanske bättre beskrivet? Tror man att omogenhet behöver betyda icke-fungerande, ja då behöver man ...

Läs mer

DYSPRAXI, DCD ELLER MOTORISK KOORDINATIONSSTÖRNING? OCH VAD ÄR SENSORY PROCESSING DISORDER (SPD)..?? LITE BEGREPPSKOLL.

Praxis är förmågan att planera och genomföra rörelser. Praxis består väsentligen av tre olika delar; ideskapandet (få idén om vad man vill göra), organiserandet (skapandet av den inre planen för utförandet), och genomförandet av själva handlingen. A-praxi innebär sålunda en oförmåga att planera och genomföra rörelser. ...

Läs mer
Translate »