Fortsatt om svårigheterna att samla evidens – Vestibularis initiativ

En eloge till Mats och Irene på Vestibularis för deras starka vilja att göra sensomotorisk träning tillgänglig för alla barn i behov av den! Det här är ett stort steg i rätt riktning. Även om ni inte intresserar er för den ganska långa utbildningen, så är broschyren vältalig och lyfter fram både möjligheter och svårigheter med sensomotorisk träning samt med insamlandet av evidens. Metoden Retraining for balance bygger på övningar ur INPP´s program, även om metoden utvecklats vidare på eget håll. Det här är helt enkelt bra träning, bra folk, och ett otroligt bra initiativ. Läs och inspireras!

http://www.vestibularis.se/pdf/Evidensbroschyr_SMT-PRIO.pdf