Vestibularis och relationer

På tal om vestibulär funktion… Tänkvärda ord från ett gammalt inlägg:

”Det är helt enkelt inte möjligt att förhålla sig till andra, om man inte kan förhålla sig till sig själv. Jag måste ge barnen ett ”jag”, ett i kroppen fast förankrat ”jag”, innan jag kan ge dem möjligheten att uppleva relationen mellan ”jag” och ”du”… Och tänk så underbart det blir sen, när vårt ”vi” får uppleva ytterligare dimensioner..! =)”