KUNSKAP OCH KÄNSLOR

Sensomotorik – motorik, Sensomotorik – vestibularis, Sensomotorik – visuell perceptionOkt 07 2013

Jag funderar en hel del på lillemans djupsyn. Sen pluggar jag en del, och det gör att jag funderar ännu mer på lillemans djupsyn… Det är oerhört intressant att läsa om alla reflexer, och att få den djupa förståelse för sina barn. Hos lilleman har jag ju länge varit inne på att det vestibulära systemet är den största nyckeln hos honom, och sedan motoriken i stort. Det stämmer väldigt väl överens med vad teorin säger, men det är också himla intressant att läsa om den oerhörda närhet som finns mellan det vestibulära systemet, det visuella systemet och lillhjärnan.. Hur de är så beroende av varandra, och hur allt verkligen vilar på en god vestibulär funktion i botten. Jag inser hur logiskt det är att lillemans funktion är på den nivå där den är idag. Jag inser hur bunden av primitiva reflexmönster han är när det gäller den visuella perceptionen, och jag tänker att det ska bli så oerhört spännande att se hur synen fortsätter att utvecklas när han kommit lite längre med sin motorik..!

Vi har talat lite mer om fenomenet i bassängen, och jag har frågat lilleman om han inte skulle kunna tänka sig att prova att under kontrollerade former prova att titta in i ”hålet”. Jag skulle oerhört gärna vilja veta om han i hålet skulle se dubbelt, eller om han där skulle kunna sammanfoga bilderna från båda ögonen till en gemensam bild – eftersom han faktiskt ser djupet så borde det ju egentligen vara så men jag vill kolla för säkerhets skull. Han säger själv att han ser bara en tunnel i alla fall. Om han ser en enkel bild i ”hålet” oavsett vilken avstånd föremålet är på, då ser jag det som ett tydligt bevis för att hans visuella svårigheter faktiskt ”bara” är sensomotoriska. Då handlar hans dubbelsyn om faktumet att han dels har för dåligt utvecklad motorik i stort (framför allt då ögonmotoriken vilket gör att han inte klarar att uppdatera bilden av ett stillastående föremål på näthinnan), och dels att han som ett led i detta hittills helt enkelt är för bunden av primitiva reflexer för att kunna fokusera på längre avstånd. Kombinationen av detta gör naturligtvis också att han INTE har utvecklat de mognare reflexerna som behövs för en god visuell funktion. Han har inte kommit längre ännu helt enkelt, och det är helt logiskt i dagsläget utifrån hans funktion att han inte kan fokusera på längre avstånd än en armslängd egentligen. Jag har väl hela tiden trott att det handlar om just detta, men det skulle liksom bevisa att det i hans fall inte handlar så mycket om att ”förstå” utan att det helt enkelt är en fysisk – motorisk – förutsättning som saknas helt enkelt. En förutsättning som jag bör kunna ge honom. Att han kan se i 3d så pass där i bassängen, beror helt enkelt på att det där är helt ”perfekta” förutsättningar i omgivningen – omgivningen kompenserar helt för hans brist.

Jag tas gärna ner på jorden av andra, får höra att jag inte ska hoppas för mycket, men de har inte sett vad jag ser. De har inte sett hur väl detta fungerar.. Det kommer ta tid och det är inte enkelt, men lilleman har helt klart ett antal mycket intressanta år framför sig… Jag gillar verkligen när systemet framträder så här tydligt, när det blir logiskt och lätt att förstå istället för kaotiskt och slumpmässigt. Jag vet inte var vi landar när vi tagit oss igenom allt, men jag vet att min kille kommer befinna sig någon helt annanstans i livet då. Fantastiskt är vad det är, helt enkelt underbart fantastiskt!